Osobowe spółki prawa handlowego

W Polsce rodzaje spółek handlowych regulowane są przez przepisy prawne. Otóż, wśród nich wyróżniamy spółki osobowe, które możemy podzielić na cztery grupy.

Pierwszą z nich jest spółka jawna. Przede wszystkim, charakteryzuje się ona tym, że jest prowadzona pod nazwą własną przedsiębiorstwa, a nie jest inną spółką handlową. Trzeba także podkreślić, iż jest pewnego rodzaju odpowiednikiem spółki cywilnej. Ponadto, wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania. Poza tym, na uwagę zasługuje fakt, iż osoba, która przystępuje do spółki, odpowiada także za zobowiązania powstałe przed jej przystąpieniem. A, co najważniejsze wszystkie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie przez wspólników. Oczywiście, posiada ona także wiele zalet, m.in. cechuje się prostą strukturą i przejrzystymi zasadami funkcjonowania. Ponadto, nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Oprócz tego, każdy ze wspólników może reprezentować interesy spółki, a także istnieje możliwość dogodnego sposobu opodatkowania wspólników.

Warto też wspomnieć o spółce partnerskiej. Wyróżnia się ona tym, iż jest zakłada przez grupę wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu  w spółce prowadzającej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z pewnością, w firmie partnerami mogą być osoby, które wykonują zawód np. adwokata, radcy prawnego, notariusza, lekarza, księgowego. Oczywiście, w swej strukturze przypomina trochę spółkę jawną, jednakże różni się od niej tym, iż wspólnicy nie odpowiadają swym majątkiem za długi przedsiębiorstwa.

Nie zapominamy także o spółce komandytowej. Otóż, ma ona na celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakteryzuje się tym, że co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za długi firmy bez żadnych ograniczeń (komplementariusz), a przynajmniej jeden z nich za zobowiązania przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny tylko do pewnego stopnia (komandytariusz), dlatego posiada on ograniczony wpływ na sposób funkcjonowania spółki. Ogromną jej zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności finansowej tych osób, które nie zajmują się sprawami firmy, a których zaangażowanie zazwyczaj przyjmuje postać wkładu kapitałowego. Ponadto, istnieje możliwość wyboru opłacalnego sposobu opodatkowania wspólników.

Na końcu musimy wspomnieć o spółce komandytowo-akcyjnej. Cechuje się tym, iż co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swym majątkiem i co najmniej jeden z nich jest akcjonariuszem spółki. Z pewnością, najczęściej ta forma wybierana jest przez duże przedsiębiorstwa. Jednak z powodu skomplikowanych zasad jej funkcjonowania, rzadko mamy z nią do czynienia.