Przepisy handlowe on-line

W pierwszej kolejności warto przybliżyć krótko pojęcie prawa handlowego. Otóż, zaliczane jest ono do prawa prywatnego. Trzeba powiedzieć o tym, iż jest to zbiór norm prawa handlowego, które są ujęte w kodeksie handlowym. Na uwagę zasługuje także fakt, iż podzielony jest on na sześć tytułów, które dzielą się na działy oraz rozdziały.

Warto zaznaczyć to, iż podmioty prawa handlowego dzielą się na dwie grupy: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Oczywiście, do pierwszej grupy zaliczymy te spółki, które działają pod nazwą własną. Ponadto, wszyscy wspólnicy decydują o ich działalności. Zaklasyfikujemy do nich spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Natomiast w drugiej grupie znajdą się spółki, które posiadają osobowość prawną. Poza tym, charakteryzują się majątkiem zakładowym, od którego wyraźnie oddzielony jest majątek osobisty. Mowa tu o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, cechujących się tym, iż jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tylko do wysokości majątku, który wnieśli do spółki. W tej grupie znajdzie się także spółka akcyjna, która charakteryzuje się tym, iż majątkiem spółki został podzielony na akcje.

Oprócz tego, wiele osób dokonuje w ostatnim czasie zakupów przez Internet. Należy wspomnieć o tym, iż to właśnie prawo handlowe gwarantuje nam choćby możliwość zwrotu towaru, który nie spełnia naszych oczekiwań. Trzeba powiedzieć o tym, iż kupujący może  odstąpić od umowy zakupu w ciągu 10 dni bez podawania jakiegokolwiek powodu swej decyzji. Ale musi wcześniej poinformować o tym sprzedającego za pomocą pisemnego oświadczenia. Niestety, kiedy kupujemy produkt w sklepie, nie przysługuje nam prawo do jego zwrotu. Jednak, czasami się tak zdarza, iż sprzedający daje nam taką możliwość, o czym informuje nas, np. przy kasie. Natomiast prawo do reklamacji towaru posiadamy zawsze, ale pod warunkiem, iż produkt jest wadliwy i mamy dowód jego zakupu.

Nie zapominamy o tym, iż obecnie na rynku funkcjonuje wiele dobrych poradników, dotyczących prawa gospodarczego i handlowego, w związku z czym nie powinniśmy mieć większych problemów ze zrozumieniem przepisów handlowych. Z pewnością, warta polecenia jest pozycja „Prawo handlowe 2012”, w której zebrane są aktualne akty prawne. Ponadto, bardzo dobrze napisana jest książka pt. „Spółki. Jaką wybrać?”, w której omówione są podmioty prawa handlowego, ich zalety i wady. Nie ulega wątpliwości to, iż zawsze wszelkie wątpliwości dotyczące zapisu danej ustawy odnajdziemy w kodeksie spółek handlowych.